Stresshantering

  Om stress Det är i grunden en naturlig reaktion som ger extra kraft och energi att klara av svårare situationer. Stressen gör att man kan anpassa sig. Stressreaktionen hos oss människor har tidigare varit nödvändig för vår överlevnad. I vårt moderna samhälle behöver vi sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Ändå händer ungefär […]


Välbefinnande

På Inspiracle Gäller tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan. Samtalsterapeuter följer etiska regler. Du kan vara anonym. Det betyder att du inte behöver säga eller berätta vem du är. Anonymiteten gäller ofta även den som svarar. Välkommen till Inspiracle!   Om välbefinnande   Välbefinnande utgör […]


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.