Stresshantering

Om stress
Det är i grunden en naturlig reaktion som ger extra kraft och energi att klara av svårare situationer. Stressen gör att man kan anpassa sig. Stressreaktionen hos oss människor har tidigare varit nödvändig för vår överlevnad. I vårt moderna samhälle behöver vi sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Ändå händer ungefär samma saker i kroppen oavsett om du upplever ett verkligt hot eller om du springer ikapp en buss.
Stressreaktionen sätts även igång av psykiska påfrestningar, exempelvis om vi blir arg på en kompis eller upplever att vi har för mycket att göra. Oavsett vad som stressar oss är stressen i sig ofarlig och ofrånkomlig, det är bristen på återhämtning och vila som kan göra stressen skadlig.
När vi ställs inför något vi upplever som hotfullt reagerar kroppen med stress. Det är en biologisk kamp- och flyktreaktion som varar vanligen från några minuter till ett par timmar och är till för att förbereda oss för det upplevda hotet. Denna aktivitet är inte viljestyrd och styrs av det autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet som bland annat styr andningen, hjärtslagen, blodtrycket och matsmältningen.
Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två delar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet aktiveras när kroppens krafter behövs. Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer. Det dämpar effekterna av det sympatiska nervsystemet och bidrar till att bygga upp kroppen. Det är viktigt för att du ska kunna varva ner, somna och återhämta dig. För att må bra behövs en jämvikt mellan de två delarna av nervsystemet.
Det som kan vara viktigt att veta är att hjärnan inte skiljer på riktiga och tänkta hot, utan reagerar med samma stressreaktion oavsett om det föreligger ett reellt hot eller inte. Det är därför vi kan bli stressade bara av att tänka på en jobbig situation, tankar om att vi inte duger eller genom att minnas tillbaka på något som var svårt för oss.
Situationer som orsakar stress behöver inte alltid vara negativa. Vi kan uppleva stress av att ordna en fest eller ställa upp i en tävling. Ofta används ordet stress för situationer där vi upplever tuffa krav och obehagliga påfrestningar. Stress kan då ge oss extra kapacitet att klara av situationen.
Upplevelsen av stress är individuell. Samma situation kan upplevas olika för olika individer, och det handlar om hur vi tolkar situationen samt vilka erfarenheter och redskap vi har att handskas med situationen. Ofta kan det vara våra egna tankar kring en situation som stressar oss. Hur vi tolkar och klarar av en situation handlar även om vårt grundmående, om vi är utvilade och i balans eller om vi är sårbara och har varit utsatt för påfrestning under en längre tid.
En situation som en person uppfattar som stressande kan för någon annan uppfattas som en spännande utmaning. Hur vi uppfattar en situation och huruvida vi blir stressade hänger alltså ihop med vad som faktiskt händer, hur vi tolkar situationen och om vi har förmåga att handskas med situationen.
Mest stressande upplever de flesta att situationer är där det som händer uppfattas som alltför krävande, man har liten eller ingen kontroll över situationen samt att man känner sig ensam i att hantera situationen.
Stress är kroppens sätt att förbereda sig för en utmaning. Problemet är inte den kortvariga stressen, utan långvarig stress då kroppen aldrig hinner återhämta sig.
Vi på Inspiracle erbjuder snabba råd för att du ska hantera din stress i stunden
När man har ett behov av att hinna med mycket och ta hänsyn till olika krav kan kroppen reagera med stress.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.